Informace o projektu cz

Celým územím hraniční obce Šilheřovice protéká vodní tok Šilheřovický potok, který vtéká na PL území Gminy Krzyżanowice, kde jsou v bezprostřední blízkosti potoka domy místních obyvatel. V případě rozvodnění potoka tak dochází k ohrožení obyvatel na obou stranách hranice. Obě obce se rozhodly tomuto ohrožení čelit, a to vybudováním protipovodňových monitorovacích systémů.

Projekt Šilheřovic navazuje na projekt Krzyżanowic realizovaný v roce 2009. Obsahem tohoto projektu je vybudování prevent. systému včasného varování v obci s následným proškolením obsluhy a spol. cvičením se simulací rozvodnění vodního toku a ohrožení obyvatel na obou stranách hranice, v rámci kterého se prověří fungování samotného systému i jeho obsluhy s cílem ochrany CZ i PL obyvatel. Systém bude provázán s protipožárním systémem obce, t.z. dojde ke koordinaci obsluhy obou systémů. Na webu obou partnerů zároveň bude umístěno "protipovodňové okénko", které bude poskytovat informace, jak postupovat v případě ohrožení.

Samotný systém bude mít část vizuální (kamery) a část senzorovou (čidla na měření hladiny vody a průtoku):

1. Kamerový systém - ten bude sloužit k monitorování potoka. Bude se z 11 IP kamer, WIFI AP, serveru včetně operač. systému, routeru a speciálního SW. Záznamy z kamerového systému budou předávány na server umístěný na obecním úřadě.

 

2. Druhá část systému bude varovná protipovodňová stanice, která bude mít zabudovaný GSM/GPRS vysílač a bude umožňovat přenos informací do mobil. telefonů odpovědných osob. K této jednotce bude připojen ponorný tlakový snímač a srážkoměr.

Informace o projektu pl

Całym obszarem przygranicznej miejscowości Šilheřovice cieknie strumień ,,Šilheřovický potok“, który plynie na PL obszar Gminy Krzyżanowice, gdzie znajdują się bezpośrednio w pobliżu strumienia domy mieszkańców. W przypadku powodzi dochodzi do zagrożenia obywateli po obu stronach granicy. Skutki powodzi są dołożone w załączniku. Obydwie gminy podjeły decyzję przeciwstawić się temu zagrożeniu za pomocą wybudowania przeciwpowodziowych systemów monitorujących. 

Projekt Šilheřovic nawiązuje na projekt Krzyżanowic realizowany w 2009r. Celem tego projektu jest  wybudowanie prewencyjnego systemu wczesnego ostrzegania na terenie gminy z następnym przeszkoleniem obsługi i wspólnym ćwiczeniem ze symulacją wylewu toku wodnego oraz zagrożenia obywateli po obu stronach granicy, w ramach którego sprawdzi się funkcjonowanie samego systemu i jego obsługi z celem ochrony CZ i PL obywateli. System będzie połączony z systemem przeciwpożarowym gminy tzn. dojdzie do koordynacji obsługi obydwóch systemów. Na stronach internetowych obydwóch partnerów zhostanie równocześnie umieszczone  "przeciwpowodziowe okienko", które bedzie informowac, w jaki sposób postępować w przypadku zagrożenia.